Pomoc prawna online

Budowa w granicy działki

Sytuacje, kiedy wyjątkowo dopuszcza się budowanie nowego budynku w granicach działki zgodnie z prawem budowlanym, są następujące.

Sytuowanie nowego budynku który zwrócony będzie ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy. Następuje to w sytuacji z której wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

Ponadto w zabudowie jednorodzinnej dopuszczalne jest sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub otworów drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż 3 m., ale w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m.

W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, w sytuacji, gdy będzie ona przylegała całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce. Albo gdy do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, o ile jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek już stojący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej.

Innym przypadkiem wyjątków w zabudowie jednorodzinnej są sytuacje gdy dopuszcza się rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż odpowiednio 4 lub 3 metry, od granicy z sąsiednią działką budowlaną. Sytuacja ta ma miejsce jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary.

Kolejnym warunkiem jest zachowanie już istniejącej nadbudowy i zbudowanie jej tak aby nie [przewyższała wcześniej usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację(przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych).

Na koniec ostatni przykład, mówiący iż w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie budynku gospodarczego oraz garażu o długości mniejszej niż 5,5 m oraz o wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

© 2012 Profesjonalna pomoc prawna online za darmo.